Brottmål
Brottmål, biträde såsom offentlig försvarare, målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn.
Familjerätt
Familjerätt, upprättande av samboavtal, äktenskapsförord, samt biträde vid tvist angående äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge för barn.
Socialrätt
Socialrätt, biträde vid beslut om tvångsåtgärder vid tex alkoholmissbruk (LVM), psykisk sjukdom (LPT), eller omhändertagande av barn eller ungdom (LVU). • Utlänningsrätt, asyl, uppehållstillstånd.

Firman

Om Ulrika Åsåker