Din advokat i Dalarna

Är du misstänkt för ett brott, eller har du blivit utsatt för ett brott kontakta oss!

Vår ambition är att vara den lilla personliga byrån med flexibilitet för att möta klienternas olika önskemål.

Läs mer om advokatfirman Ulrika Åsåker eller kontakta oss.

Försvarsadvokat i Dalarna – Vi hjälper dig när du är misstänkt för brott

Om du blir misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har du oftast rätt till en försvarsadvokat, även kallad offentlig försvarare. Vid allvarligare brott eller om du är anhållen kommer polisen att se till att du får en försvarsadvokat redan under polisutredningen. Personer under 18 år som är misstänkta för brott tilldelas alltid en försvarsadvokat. Advokaten är med vid förhör för att på så sätt säkerställa att det går rätt till och att klientens intressen tillvaratas. Däremot får advokaten inte prata för klienten vid förhör men gå råd innan. När förundersökningen är klar går advokaten och klienten igenom denna och kollar om det behövs några ytterligare utredningsåtgärder som man vill att polisen företar. Advokaten biträder sedan klienten i rättegången i tingsrätten, överklagar till högre instans om så behövs och biträder klienten även där.

Målsägandebiträde – Vi hjälper dig när du blivit utsatt för ett brott

Målsägandebiträde är en juridisk term som refererar till en advokat eller jurist som företräder en målsägande i en rättsprocess. Målsägandebiträdet är anlitat för att hjälpa målsäganden att skydda sina rättigheter och intressen i rättegången. Målsägandebiträdet kan ge rådgivning om lagar och rättigheter, samla bevis och förbereda en stark rättslig argumentation. Målsägandebiträdet är viktigt för att säkerställa att målsägandens rättigheter och intressen respekteras och tillvaratas i rättsprocessen. Är du målsägande och behöver en advokat som företräder dig? Jag har lång erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde och kan hjälpa dig genom rättsprocessen.

Välj din försvarsadvokat eller målsägandebiträde själv

Det är viktigt att du känner dig trygg och nöjd med din försvarsadvokat eller målsägandebiträde under en rättsprocess. Om du önskar att välja en särskild advokat för att försvara dig eller som stöd i utredningen och rättegången, måste du meddela detta till polisen eller tingsrätten så snart som möjligt. Om du vill välja en särskild advokat som försvarsadvokat måste du meddela det till polisen eller tingsrätten så snart som möjligt. Om du inte väljer själv kommer domstolen att förordna en försvarsadvokat från en lista över alla som vill ha försvararuppdrag. Vi på advokatfirman Ulrika Åsåker AB hjälper dig gärna som din försvarsadvokat. 

Ju tidigare under processen du begär en försvarsadvokat, desto enklare är det för oss att hjälpa dig på bästa sätt. Nyttan med att ha en advokat redan vid första förhöret är att man redan då kan diskutera de juridiska frågorna på ett tidigt stadium. Vi kan förklara de olika rättsliga aspekterna på ett handlande och lyfta fram olika saker som kan ha betydelse för om t.ex en misshandel är ett brott eller om det handlar om en nödvärnssituation där klienten har haft rätt att bruka våld för att freda sig. Vi är alltid på din sida och försvarar din rätt i första hand. Vi närvarar vid dina förhör, förklarar vad som händer under processen och försvarar dig vid rättegången. Kontakta oss om du behöver hjälp att välja en försvarsadvokat eller om du önskar att vi företräder dig.

Advokatfirman Ulrika Åsåker AB stöttar alltid våra klienter genom hela rättsprocessen och hjälper till att tillvarata era intressen. Om du vill ha vår hjälp som försvarsadvokat eller målsägandebiträde, kan du meddela polis, åklagare eller domstol att du önskar vår tjänst.

Biträde för socialrätt och tvångsvård

I Sverige är all vård frivillig, men det finns undantag för tvångsvård av barn, personer med missbruksproblem eller psykisk sjukdom under vissa förutsättningar. Förutsättningarna regleras i tre olika lagar: LVU, LVM och LPT.

Om du eller ditt barn blir föremål för tvångsvård har ni rätt till ett offentligt biträde som företräder er inför rätten. Biträdet hjälper dig genom hela processen, tar nödvändiga kontakter med myndigheter och domstol samt hjälper dig med att sammanställa bevisning och presentera den för rätten. Dessutom ger det offentliga biträdet dig stöd och information om vad som händer i processen. Du har rätt att själv begära vem som ska bli ditt offentliga biträde och kan meddela socialtjänsten, sjukvården eller förvaltningsrätten om ditt önskemål. Om du önskar att vi på Advokatfirman Ulrika Åsåker ska företräda dig hjälper vi dig gärna.

Därför ska du välja Advokatfirman Ulrika Åsåker AB

Advokatfirman Ulrika Åsåker är den personliga advokatbyrån i Dalarna. En av fördelarna med att vända dig till vår advokatfirma är att du enkelt kan komma i kontakt med oss när du behöver det, oavsett om det är vardag eller helg. Vi värdesätter tillgänglighet och låter våra klienter vara med och styra möten till tider som passar, och inte är beroende av om det är under kontorstid eller inte. Vårt huvudkontor ligger i Säter, men om du som klient har svårt att ta dig till lokalerna är vi flexibla och kan ordna möten där du bor eller på annan plats som passar.

Fördelen med att anlita en liten advokatfirma – närhet & trovärdighet

Fördelen med att anlita en mindre advokatbyrå är att kontakten alltid kommer att ske med samma advokat. För mig är det viktigt att klienten känner förtroende för mig och för det arbete jag utför. Jag åtar mig inte uppdrag som ligger utanför mina kompetensområden

De rättsområden som presenteras är de rättsområden som jag har stor erfarenhet av att arbeta inom och kan hjälpa dig med. Om det är frågor inom rättsområdet som jag inte anser mig kunna, hänvisar jag hellre klienten vidare än att åta mig uppdraget. Det är viktigt för mig att du som klient på byrån känner dig som den viktigaste klienten och är trygg med ditt val av försvarare.

Jag har sedan 2009 företrätt klienter avseende olika typer av brottmål som:

 • grov kvinnofridskränkning
 • grov fridskränkning
 • mord
 • misshandel
 • olaga hot
 • människorov
 • olaga frihetsberövande
 • stöld
 • rån
 • bedrägeri
 • förskingring
 • bokföringsbrott
 • mordbrand
 • förfalskning
 • våldtäkt
 • pornografibrott
 • sexuellt utnyttjande
 • sexuella övergrepp med mera.

Kontakta oss om du behöver en erfaren och pålitlig brottmålsadvokat i Dalarna.

Brottmål är den benämning som används vid mål där det åtal har väckts med ett påstående att den/de tilltalade begått ett brott. Det har ingen betydelse vilken typ av brott det handlar om. Oavsett om den/de tilltalade står åtalade för misshandel, rån, ekobrott, våldtäkt, häleri eller något annat brott, kommer samtliga att prövas i rätten som ett brottmål.

Advokaten är med vid förhör för att på så sätt säkerställa att det går rätt till och att klientens intressen tillvaratas. Däremot får advokaten inte prata för klienten vid förhör men gå råd innan. När förundersökningen är klar går advokaten och klienten igenom denna och kollar om det behövs några ytterligare utredningsåtgärder som man vill att polisen företar. Advokaten biträder sedan klienten i rättegången i tingsrätten, överklagar till högre instans om så behövs och biträder klienten även där.

När ett brott har begåtts eller påstås ha begåtts mottar polisen en anmälan oftast från enmålsägande eller ett vittne. Utifrån detta påbörjar man sedan en förundersökning, vilket sker tillsammans med en åklagare.Beroende på brottets karaktär kan förundersökningen te sig på olika sätt. Vanliga åtgärder som polisen utför är dock brottsplatsundersökningar, förhör med målsägande, eventuella vittnen, samt misstänkta gärningsmän som har kallats till förhör eller gripits. I detta skede är det bra att begära att få en offentlig försvarare redan till det första förhöret. Man har rätt att begära den advokat man vill men det finns ekonomiska aspekter om man vill ha en advokat från en annan ort. Behöver du en brottmålsadvokat i Dalarna finns vi nära dig.

En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Advokaten ska som en oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen, inom ramen för gällande rätt och god advokatsed. Advokatetiken, den lagstadgade tystnadsplikten och tillsynen är några skäl att välja en advokat när du behöver juridisk rådgivning.