Vår ambition är att vara den lilla personliga byrån med flexibilitet för att möta klienternas olika önskemål.

Bolagets verksamhet är inom

  • Brottmål, biträde såsom offentlig försvarare målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
  • Familjerätt, upprättande av samboavtal, äktenskapsförord, samt biträde vid tvist angående vårdnad, boende och umgänge för barn.
  • Socialrätt, biträde vid beslut om tvångsåtgärder vid tex alkoholmissbruk (LVM), psykisk sjukdom (LPT), eller omhändertagande av barn eller ungdom (LVU).
  • Utlänningsrätt, biträde vid ärenden angående asyl, uppehållstillstånd och andra liknande frågor som handläggs av Migrationsverket.
  • Processrätt, biträde såsom ombud, särskild företrädare för barn och rättegångsbiträde inför domstolar och andra myndigheter
  • Arvs- och testamentsrätt, upprättande eller ändring av testamente och allmän rådgivning.
  • Skadeståndsrätt, upprättande av skadeståndskrav, och svaromål samt biträde vid förhandling.
  • Civilrätt, såsom ombud vid tvister mellan privatpersoner och andra privatpersoner eller företag.

 

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Vi vill informera dig om Konsumenttvistnämnden som drivs av Advokatsamfundet. Dit kan du vända dig om du är missnöjd med den juridiska tjänst som en advokat eller byrå har levererat. Det kostar 100 kronor att anmäla ett ärende och prövningen i nämnden tar ca 90 dagar. Advokaten eller byrån är skyldiga att följa nämndens utslag.

Du kan besöka nämnden på: advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Där hittar du information om hur du går till väga och vad som gäller vid en anmälan.

Övriga kontaktuppgifter

Konsumenttvistnämnden
Box 2732
102 54 Stockholm
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se