Brottmål är den benämning som används vid mål där det åtal har väckts med ett påstående att den/de tilltalade begått ett brott. Det har ingen betydelse vilken typ av brott det handlar om. Oavsett om den/de tilltalade står åtalade för misshandel, rån, ekobrott, våldtäkt, häleri eller något annat brott, kommer samtliga att prövas i rätten som ett brottmål.