Advokaten är med vid förhör för att på så sätt säkerställa att det går rätt till och att klientens intressen tillvaratas. Däremot får advokaten inte prata för klienten vid förhör men gå råd innan. När förundersökningen är klar går advokaten och klienten igenom denna och kollar om det behövs några ytterligare utredningsåtgärder som man vill att polisen företar. Advokaten biträder sedan klienten i rättegången i tingsrätten, överklagar till högre instans om så behövs och biträder klienten även där.