En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Advokaten ska som en oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen, inom ramen för gällande rätt och god advokatsed. Advokatetiken, den lagstadgade tystnadsplikten och tillsynen är några skäl att välja en advokat när du behöver juridisk rådgivning.