Vad gör försvararen i ett brottmål?

Advokaten är med vid förhör för att på så sätt säkerställa att det går rätt till och att klientens intressen tillvaratas. Däremot får advokaten inte prata för klienten vid förhör men gå råd innan. När förundersökningen är klar går advokaten och klienten igenom denna och kollar om det behövs några ytterligare utredningsåtgärder som man vill att polisen företar. Advokaten biträder sedan klienten i rättegången i tingsrätten, överklagar till högre instans om så behövs och biträder klienten även där....
Läs mer

Vad händer när man blivit misstänkt för ett brott eller blivit utsatt för brott?

När ett brott har begåtts eller påstås ha begåtts mottar polisen en anmälan oftast från enmålsägande eller ett vittne. Utifrån detta påbörjar man sedan en förundersökning, vilket sker tillsammans med en åklagare.Beroende på brottets karaktär kan förundersökningen te sig på olika sätt. Vanliga åtgärder som polisen utför är dock brottsplatsundersökningar, förhör med målsägande, eventuella vittnen, samt misstänkta gärningsmän som har kallats till förhör eller gripits. I detta skede är det bra att begära att få en offentlig försvarare redan till det första förhöret. Man har rätt att begära den advokat man vill men det finns ekonomiska aspekter om man vill ha en advokat från en annan ort. Behöver du en brottmålsadvokat i Dalarna finns vi nära dig....
Läs mer

Vad är ett brottmål?

Brottmål är den benämning som används vid mål där det åtal har väckts med ett påstående att den/de tilltalade begått ett brott. Det har ingen betydelse vilken typ av brott det handlar om. Oavsett om den/de tilltalade står åtalade för misshandel, rån, ekobrott, våldtäkt, häleri eller något annat brott, kommer samtliga att prövas i rätten som ett brottmål....
Läs mer

Vad kan en advokat hjälpa till med?

En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Advokaten ska som en oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen, inom ramen för gällande rätt och god advokatsed. Advokatetiken, den lagstadgade tystnadsplikten och tillsynen är några skäl att välja en advokat när du behöver juridisk rådgivning....
Läs mer